KROK 1-2-3

Informace jsou první onkologickou léčbou

Nebojte se ptát:

K dispozici jsou Vám lékaři, pacientské organizace a řada internetových portálů - zde můžete klást otázky a nacházet odpovědi. V této situaci nejste sami a existuje mnoho inovativních řešení Vaší léčby. Zapojte se a ptejte se na správné otázky. Více informací dále naleznete na odkaze: www.linkos.cz.
Stáhněte si otázky od pacientů doktorům.


Znejte svá práva v roli onkologického pacienta:

V informacích je síla a znalost Vašich práv Vám dává kontrolu. Poraďte se s lékařem, ale mějte na paměti, že jste Vy sami tím, kdo má právo rozhodnout o Vaší léčbě. Informujte se o svých možnostech, pokládejte správné otázky a získejte inovativní léčbu, kterou si zasloužíte. Více informací dále naleznete na odkazech: www.onkoportal.cz či www.lpr.cz.


Vyhledejte své léčebné centrum:

V České republice existuje řada specializovaných onkologických léčebných center, které svým pacientům poskytují množství inovativních a tradičních druhů léčby. Poraďte se se svým lékařem a získejte více informací, či klikněte zde a zjistěte, které centrum je Vám nejblíže.
 • TITLE

  Být pozitivní, pořád jsem se smála s kamarády, s rodinou, všichni mně pomáhali, občas mě i vytáhli ven.

  Karolína, bývalá pacientka

 • Title

  Osobně jsem se setkala s případy, kdy pacient ovlivnil svou zdravotní situaci, a to velmi významně. Každá aktivita vede k tomu, že pacient lépe spolupracuje s lékařem.

  MUDr. Michaela Fridrichová, odborník na onkologii

 • HeaderBG Tesarova

  Vztah lékař a pacient nikdy nebude úplně rovnoprávný. Nicméně je rozumné opustit přístup, kdy byl pacient nesvéprávný a pasivní. Pacient má důležité slovo a především rozhodující slovo.

  doc. MUDr. Petra Tesařová CSc., odborník na onkologii

 • HeaderBG

  Pacientské organizace mohou mít výrazný vliv na celkový vývoj zdravotnictví v ČR. Naše zdravotnictví potřebuje pacienta silného a informovaného.

  MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

 

 

 

 

SPOLEČNĚ

Příběh pacientky

Každý známe někoho, kdo tímto náročným bojem prošel. Poslechněte si přímo od pacientky, jak jí informovanost a pozitivní přístup pomohly najít vhodnou léčbu a vyhrát tak boj s rakovinou.

INOVACE

Odborníci jsou zde, aby pomohli

Česká onkologická společnost je zastoupena řadou brilantních a odhodlaných odborníků, kteří dodávají svým pacientům naději, přístup k nejlepší možné formě léčby dle pacientova stavu a v neposlední řadě poskytují podporu rodinám svých pacientů. Nebojte se jich ptát na správné otázky.

Lékařka s nadějí

MUDr. Petra Tesařová CSc. je lékařkou Onkologické kliniky VFN v Praze. Zeptali jsme se jí na řadu otázek týkajících se onkologie a způsobů, jakými by měli pacienti nejlépe řešit svůj stav.

Pokračovat ve čtení

Lékařka, která mění budoucnost

MUDr. Michaela Fridrichová pracuje v oboru onkologie více než 20 let. Poslechněte si, jaké tradiční a inovativní formy léčby jsou dnes pacientům k dispozici.

Pokračovat ve čtení

Významná role pacientských organizací

Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Vás provede některými otázkami o právech pacienta a limitech systému zdravotní péče.

Pokračovat ve čtení

Budova IBC  |  Pobřežní 3  |  186 00 Praha 8